X
30 دسامبر

همنوازی تنبک استاد مهدی فرامرزی با هنرجویان بند دلاهنگ

همنوازی تنبک استاد مهدی فرامرزی به همراه هنرجویان گروه کوبه ای نوازان دلاهنگ در سالن تمرین و کنسرت سرنا

Leave A Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *