X

بخش فنی و تخصصی

کارشناسان این بخش کلیه خدمات تعمیر سازها را در کمپانی های مربوطه به پایان رسانیده و دارای مدرک از کمپانی های مربوطه می باشند و در این زمینه دارای سابقه بالای ۲۰ سال می باشند

بانک لوازم و قطعات یدکی ادوات موسیقی

در این بخش بانک لوازم و قطعات یدکی ادوات از نمایندگی ها تهیه و نگهداری می گردد

رعایت نکات ضروری

بخش تعمیرات فقط پاساخگوی خدمات پس از فروش برندهای نمایندگی روی سایت می باشند و سازهای متفرقه و چینی دیگر کمپانی ها را سرویس نمی دهند

در هنگام ارسال ساز شرح مشکل و شماره تماس را قید فرمایید با شما قبل از سرویس تماس گرفته می شود و با هماهنگی و درخواست شما پاسخگو خواهیم بود